About Us

พิง-เพ-ลา โพธารามโรงแรมเล็กๆติดลำน้ำแม่กลอง สถาปัตยกรรมของตัวตึกได้ถูกออกแบบให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุด ผนังตึกสีดิน และเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้ความรู้สึกอบอุ่นและทำให้ผู้เข้าพักได้รู้สึกถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง

ที่มาของชื่อ พิง-เพ-ลา  โดย พิง มาจากคำว่า พักพิง พิงกาย เอนกาย และ เพ-ลา คือ เวลา ซึ่งเราอยากสร้างบรรยากาศให้แขกผู้เข้ามาพัก ได้รู้สึกว่าหยุดเวลาเอาไว้ พักกาย พักใจ จากความสับสนวุ่นวายจากโลกภายนอก

การได้มาอยู่กับธรรมชาติ แม่น้ำ แสงแดด ได้ฟังเสียงนกนานาชนิดร้อง เอนกายบนหมอนอิงนุ่มๆ สัมผัสกับต้นไม้และหญ้าสีเขียวชอุ่มสดชื่นอันแสนสบายตา นั่งทอดอารมณ์ไปสายน้ำไหล มองแสงแดดกระทบน้ำเป็นประกายระยิบระยับเหมือนได้หลุดเข้ามาอยู่อีกโลกแห่งความสงบอันงดงาม

Phingphayla, a small boutique hotel, sits on the river bank of the Mae Klong River. This peaceful getaway is designed to immerse you in the surrounding nature. A place to recharge your mind and body. An escape from the world. Once you step inside, you will feel the pressures of the outside world melt away.

In Thai, Phingphayla literally means “resting time.” Here is where time stops and you can rest your body and soul. Lean back and live in the moment.


THE STORY

Photharam , A small place with big heart

ความเป็นมาของ อำเภอโพธาราม ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง ลำน้ำสำคัญฝั่งตะวันตกของ ประเทศไทย มีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบหลักฐานทางโบราณคดีสำคัญในแถบต้นน้ำของหุบเทือกเขา ทั้งแควใหญ่หรือแควศรีสวัสดิ์ และแควน้อยหรือแควไทรโยค ซึ่งทั้งสองแควนี้ไหลมารวมกันที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนบริเวณแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่าน ตั้งแต่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จนมาถึงอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และพบการตั้งถิ่นฐานของผู้คนสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยทราวดี ลพบุรี และอยุธยา ตลอดจนถึงรัตนโกสินทร์ ลุ่มน้ำแม่กลองอันอุดมสมบูรณ์ จึงไม่ได้ว่างเว้นจากการที่มนุษย์มาตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยมานับพันปี

ในอดีตโพธารามมีชนชาติหลายเชื้อสาย นอกจากเชื้อสายไทยแท้แล้วยังมีชนชาติไทยเชื้อสายลาว มอญ เขมร และจีน เนื่องจากในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ไทยที่รบชนะที่กรุงเวียงจันทน์ได้กวาดต้อนชาวลาวให้มาอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองของ โพธาราม และต่อมาได้อพยพออกไปตามตำบลใกล้เคียง เหลือเพียงส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค้าขายและเนื่องจากเขตอำเภอโพธารามมีต้นโพธิ์ขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะภายในวัด จึงได้ขนานนามว่าโพธาราม คือ (ต้นโพธิ์กับ อาราม)

Photharam was a district (khwaeng) of Mueang Ratchaburi in the 19th century. In 1836, the district office was relocated from the mouth of Bang Tanod canal to the east bank of the Mae Klong River, opposite Wat Chaloem Art. On 10 March 1952, it was moved to its’ present location in the municipality of Photharam.

The first people to live on the banks of the Mae Klong River from Kanchanaburi to Ratchaburi, were the Mon, longtime friends of the Thai people. They were once a large ethnic group in Myanmar, but had to escape to Thailand as refugees for various reasons. They made their living as farmers and were devout Buddhists. The strength of their faith is shown in the fact that almost all of the Buddhist temples along the Mae Klong were built by the Mon people.

Photharam means “Bhodi tree and the temple.” In the past, there were many Buddhist temples in Photharam and numerous Bhodi trees, which symbolizes enlightenment from Buddha.